برچسب: برندسازی

تاثیر فرهنگ در برندسازی

فرهنگ یک جامعه شامل مجموعه‌ی دانش‌ها، باورها، سنت‌ها، ممارست‌ها و هر عادت دیگری است که توسط اعضای آن جامعه صورت می‌گیرد. عملکرد یک فرهنگ در جامعه طوری است که در آن رفتارهای فردی و فردیت به چشم نمی‌آید.  فرهنگ، یک چهارچوب شامل عملکردهای شخصی و جمعی است. از پیامدهای اصلی فرهنگ، تاثیر آن بر الگوهای فرضی شخصی و سازمانی است.  بر اساس فلسفه‌ی فرهنگی اساسی، مشتریان تمایل دارند الگوهای فرضی مشخصی را دنبال کنند. نام‌های تجاری موفق قادر بوده‌اند، استراتژی‌های برندسازی خود را با این فلسفه‌های برجسته‌ی فرهنگی، تطابق‌دهند و نام تجاری خود را در این تار و پودهای فرهنگی، ببافند.    

یکی از فرضیات اساسی برندسازی، توانایی آن در کاهش هزینه‌ی جستجوی مشتریان و ریسک‌های پیش بینی شده، با استانداردکردن تصویرها، پیام‌ها، ارتباطات، مشخصه‌ها و ویژگی‌ها است. بطور کلی برندها، برای نگهداری از هویت تجاری مشخص شده‌شان، شخصیت نام تجاری، تصویر آنها و همینطور عناصر در بازار تلاش می‌کنند. این استاندارد سازی که قطعه ی اصلی ساختمان نام تجاری را شکل می‌دهد، خود اولین چالش‌ها در موقعیت‌های فرهنگی را ایجاد می‌کند. اغلب نام‌های تجاری باید ویژگی‌های خود را با تفاوت‌های فرهنگی تطابق دهند و این استانداردسازی اصول را نقض می‌کند. در نتیجه سازماندهی ماهرانه‌ی استانداردسازی و تطابق مسایل، بی‌نهایت حیاتی شده است.

ادامه مطلب