برچسب: فرصت یادگیری

۱۰ راه حل برای قبولی در دانشگاه‌های آمریکا

به طور کلی دانشگاه یعنی مکانی برای کشف شخصی خودمان و جهان اطرافمان و اینکه تعیین کنید می‌خواهید در آینده چه کسی شوید. زمانی که شما در دانشگاه هستید فقط به این معنا نیست که در حال دستیابی به آموزش و مهارت‌های مورد نیاز برای حرفه‌ای شدن باشید، در واقع دانشگاه  مکانی است که شما […]

ادامه مطلب